ولوو
اسکانیا
بنز
رنو
کشنده ولوو
جنت منبع انبساط ولو
کشنده ولوو
پایه دسته موتور عقب FH12 راست
کشنده ولوو
مهره 20 واشردار ولوو
کشنده ولوو
پایه دسته موتور عقب FH500 چپ
کشنده ولوو
پیچ دسته موتور زیر و رو کشنده ولوو
کشنده ولوو
دسته موتور چهار پیچ ولوو کد 7834
اتوبوس ولوو
دسته موتور چهار پیچ اتوبوس ولو (قدیم)
کشنده ولوو
دسته موتور زیر و رو ولوو (بدون مهره)
کشنده ولوو
دسته موتور چهار پیچ ولوو کد 7835
اتوبوس ولوو
دسته موتور چهار پیچ عقب اتوبوس ولوو
کشنده اسکانیا
ضربه گیر دو سر پیچ اسکانیا (سایز متوسط)
کشنده اسکانیا
دسته گیربکس کشنده چهارپیچ اسکانیا کد 9115
کشنده اسکانیا
ضربه گیر دو سر پیچ اسکانیا (سایز بزرگ)
اتوبوس اسکانیا
دسته رادیاتور آلومینیومی اتوبوس اسکانیا
کشنده اسکانیا
دسته گیربکس کشنده چهارپیچ اسکانیا کد 9118
کشنده اسکانیا
دسته موتور سه پیچ اسکانیا کد 9717
کشنده اسکانیا
ضربه گیر دو سر پیچ اسکانیا (سایز کوچک)
کشنده اسکانیا
دسته موتور سه پیچ اسکانیا کد 9716
کشنده اسکانیا
دسته موتور سه پیچ اسکانیا کد 9718
کشنده اسکانیا
کش باطری اسکانیا
بنز
دسته موتور دو پیچ آکسور پایه بلند کد 8263
بنز
دسته موتور تک پیچ بنز
بنز
دسته موتور دو پیچ آکسور پایه بلند کد 8261
بنز
دسته موتور دو پیچ آکسور پایه بلند کد 8264
بنز
دسته موتور دو پیچ اتوبوس بنز 457 (پایه کوتاه)
بنز
دسته موتور دو پیچ آکسور پایه بلند کد 8262
بنز
دسته موتور بنز قدیم مایلر
رنو
مهره 20 واشردار رنو
رنو
دسته موتور جلو Kerax و Magnum و Premium
رنو
بوش پایه اتاق C/K/T
رنو
دسته موتور دو پیچ عقب رنو C/K/T
رنو
دسته موتور رنو میدلام 270-280
رنو
کیت اورینگ ریتاردر و خنک کن ریتاردر (16تایی)
رنو
پیچ واشر دار قطر 14 طول 100 رنو
رنو
دسته موتور جلو رنو C/K/T
رنو
پیچ واشر دار قطر 20 طول 130 رنو
رنو
جنت L پمپ باد رنو