ولوو
اسکانیا
بنز
رنو
اتوبوس ولوو
جنت اتوبوس B9R
کشنده ولوو
پیچ واشر دار قطر 14 طول 100 و 65
کشنده ولوو
پایه دسته موتور عقب FH13 چپ
کشنده ولوو
دسته موتور عقب ولو F , N, NL
کشنده ولوو
دسته موتور چهار پیچ ولو (قدیم) کد 5335
کشنده ولوو
جنت چهارخم بخاری ولو
کشنده ولوو
جنت بالا رادیاتور ولوو FM9
کشنده ولوو
جنت منبع انبساط ولو
کشنده ولوو
دسته موتور شاخدار
کشنده ولوو
مجموعه اورینگ ریتاردر (12 تایی رادیاتور) کشنده ولوو
کشنده اسکانیا
دسته گیربکس کشنده چهارپیچ اسکانیا کد 5816
کشنده اسکانیا
دسته گیربکس کشنده چهارپیچ اسکانیا کد 5817
کشنده اسکانیا
دسته موتور سه پیچ اسکانیا کد 5991
اتوبوس اسکانیا
دسته موتور سه پیچ اسکانیا کد 9819
کشنده اسکانیا
ضربه گیر دو سر پیچ اسکانیا (سایز بزرگ)
کشنده اسکانیا
کش باطری اسکانیا
اتوبوس اسکانیا
دسته موتور سه پیچ اسکانیا کد 9820
کشنده اسکانیا
دسته گیربکس کشنده چهارپیچ اسکانیا کد 5818
اتوبوس اسکانیا
دسته گیربکس اسکانیا عقاب
اتوبوس اسکانیا
دسته رادیاتور فولادی اتوبوس اسکانیا
بنز
دسته موتور دو پیچ آکسور پایه بلند کد 6362
بنز
دسته موتور بنز قدیم مایلر
بنز
دسته موتور دو پیچ آکسور پایه بلند کد 6361
بنز
دسته موتور دو پیچ اتوبوس بنز 457 (پایه کوتاه)
بنز
دسته موتور دو پیچ آکسور پایه بلند کد 6364
بنز
دسته موتور تک پیچ بنز
بنز
دسته موتور دو پیچ آکسور پایه بلند کد 6363
رنو
جنت بزرگ خنک کن گیربکس رنو
رنو
دسته موتور دو پیچ عقب رنو کد 7917
رنو
بوش پایه اتاق C/K/T
رنو
ضربه گیر گنبدی کد 5917
رنو
پیچ واشر دار قطر 14 طول 100 رنو
رنو
پیچ واشر دار قطر 20 طول 130 رنو
رنو
مهره 20 واشردار رنو
رنو
دسته موتور جلو Kerax و Magnum و Premium
رنو
دسته موتور رنو میدلام 270-280
رنو
ضربه گیر هفت طبق (زیر فنر) Premium, Kerax